Kongre Programı

16 EYLÜL 2022, CUMA
SAĞLIKLI YAŞAM VE SAVUNMA SANATLARI
Kurs Başkanı Bülent Yağcı
09:00 - 10:30 Sağlıklı Yaşam ve Savunma Sanatları
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Birden çok kişiye karşı nasıl kendimizi savunabiliriz?
12:30 - 13:30 Öğle Arası
13:30 - 15:00 Hayata bakış açısı, felsefesi 

 

 

16 EYLÜL 2022, CUMA
Rejeneratif Tıpta Mezoterapi, Dolgu, Botox ve PRP Uygulamaları
Kurs Başkanı Dr. Alparslan TEKİNER
09:00 - 10:30 Rejeneratif Tıpta Mezoterapi, Dolgu, Botox ve PRP Uygulamaları Teorik Bilgiler, Dr. Alparslan TEKİNER
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Rejeneratif Tıpta Mezoterapi, Dolgu, Botox ve PRP Uygulamaları Teorik Bilgiler, Dr. Alparslan TEKİNER
12:30 - 13:30 Öğle Arası
13:30 - 15:00 Rejeneratif Tıpta Mezoterapi, Dolgu, Botox ve PRP Uygulamalarında Pratik, Dr. Alparslan TEKİNER
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 Rejeneratif Tıpta Mezoterapi, Dolgu, Botox ve PRP Uygulamalarında Pratik, Dr. Alparslan TEKİNER

 

ASM'DE ACİLLERE MÜDAHALE VE EKG-1
Kurs Başkanı Dr. Başar CANDER
09:00 - 10:30 Anaflaksi
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Göğüs Ağrısı Acilleri
12:30 - 13:30 Öğle Arası
13:30 - 15:00 Resütasyon
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 EKG Yorumlama
17 EYLÜL 2022, CUMARTESİ
09:00 - 09:15 Açılış Konuşmaları
Panel - 1 Türkiye ve Dünyada Aile Hekimliği Gündemi
Moderatör Dr. Hakan KILIÇ, Ankara Aile Hekimliği Derneği Saymanı
09:15 - 10:00 Uzm. Dr. Ekrem BAŞARAN, Ankara Aile Hekimliği Derneği Başkanı
Prof. Dr. Süleyman GÖRPELİOĞLU, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi - TAHUD Ankara Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tülay G. SOYLU, Temple Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Politikası Bölümü
10:00 - 10:10 Tartışmalar
10:10 - 10:30 Kahve Arası
1. Oturum Aile Hekimliğinde Pediatrik Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanı Dr. Mehmet Fatih FİŞENK,  Kahramankazan Saray ASM
10:30 - 10:50 Sağlam Çocuk İzlemi
Uzm. Dr. Ayşe Esra TAPÇI, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
10:50 - 11:10 Çocuklarda Temel Yaşam Desteği
Doç. Dr. İlknur FİDANCI, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
11:10 - 11:30 Çocukluk Çağı Döküntülü Hastalıklar
Doç. Dr. İsmail ARSLAN, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
11:30 - 11:50 Çocukluk Çağı Enfeksiyonları ve Pratik İlaç Dozları
Uzm. Dr. Ömer GÜNEŞ, Ankara Şehir Hastanesi
11:50 - 12:10 Çocuk ve Ergenlerde Beslenme
Doç. Dr. Hilal AKSOY, Hacettepe Üniversitesi
12:10 - 12:20 Tartışmalar
Uydu Sempozyumu SANOFİ PASTEUR
Moderatör Dr. Bestami GÜNDÜZ, Aşıkpaşa ASM
12:20 - 12:50 Meningokok Hikayeleri: Menactra, Doç. Dr. Seda TOPÇU, Ankara Üniversitesi
12:50 - 14:00 Öğle Yemeği
2. Oturum Aşı Okulu
Oturum Başkanları

Dr. Ceren GÖKÇE, Etimesgut 6 Nolu ASM

14:00 - 14:20 Rutin Aşı Takvimi
Doç. Dr. Ayşe Selda TEKİNER, Ankara Üniversitesi
14:20 - 14:40 Rutin Dışı Pediatrik Aşılar
Doç. Dr. Gülsüm İclal BAYHAN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
14:40 - 15:00 Erişkin Bağışıklama
Prof. Dr. Fatma Nur BARAN AKSAKAL, Gazi Üniversitesi
15:00 - 15:20 İnfluenza
Prof. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER, Hacettepe Üniversitesi
15:20 - 15:40 Pnömokok
Prof. Dr. Ateş KARA, Hacettepe Üniversitesi
15:40 - 15:50 Tartışmalar
15:50 - 16:10 Kahve Arası
3. Oturum Aile Hekimliğinde Kadın Sağlığı Ve Gebelik Takibi
Oturum Başkanı Dr. Nur YAZAR, Yenimahalle Turgut Özal 2 Nolu ASM
16:10 - 16:50 Kontrasepsiyon Yöntemleri ve Oral Kontraseptifler (OKS)
Op. Dr. Müjdegül ZAYIFOĞLU KARACA, Ankara Şehir Hastanesi
16:50 - 17:10 Gebelik Takibi
Doç. Dr. Cihan FİDAN, Başkent Üniversitesi
17:10 - 17:30 Cinsel Sağlık
Op. Dr. Müjdegül ZAYIFOĞLU KARACA, Ankara Şehir Hastanesi
17:30 - 17:40 Tartışmalar
Panel - 2 Sağlıkta İletişim
Moderatör Uzm. Dr. Murat ÇEVİK, Sokullu Mehmet Paşa ASM
17:40 - 18:30 Dr. İbrahim ERSOY, Sağlık İletişim Derneği Başkanı / Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni
Dr. Serdar GÜREL, Başkent Üniversitesi
Dr. İsmail ERSÖZ, Ayaş Merkez ASM

 

18 EYLÜL 2022, PAZAR
4. Oturum Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı

Doç. Dr. Hilal AKSOY, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. İzzet FİDANCI, Hacettepe Üniversitesi

08:30 - 09:00

SS-1 Gestasyonel Diabetes Mellitus Hastalarında Serum Fractalkine Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Süleyman BALDANE

SS-2 50 Yaş Üzeri Diyabetik Kadınlarda Osteoporoz Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi, Süleyman BALDANE

SS-3 Muş Bölgesinde Yaşayan Kanser Tanılı Hastaların Demografik Özellikleri ve Kanser Tanılarının Dağılımı: İkinci Basamak Bir Sağlık Kuruluşunun Kanser Kayıt Sisteminin Analizi, Ferhat FERHATOĞLU

SS-4 Yaşlı Hastada Polifarmasi Yan Etkilerini Azaltmaya Yönelik Yardımcı Araçlar, Şeyma Handan AKYÖN

SS-5 Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Korkusu ile Yaşam Kalitesi Ve Koruyucu Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Çağlar ÜLKER

SS-6 Acil El Yaralanmaları: Son 10 Yıldaki Vakalarımızın Retrospektif Analizi, Rafet ÖZBEY

SS-7 Ankara’daki Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyine Duygusal Zekâ ve Diğer Faktörlerin Etkisi, Şengül TÜFEK

SS-8 Covid Geçiren ve Covid Temaslı Bireylerde Bilişsel Baş Etme Yöntemleri Depresyon Ve Anksiyete Belirtileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Çiğdem YAMAN

Panel - 3 Aile Hekimliği ve GETAT
Moderatör Dr. Elif KILIÇ, Etimesgut 6 Nolu ASM
09:00 - 09:45 Dr. Mehmet Zafer KALAYCI, TC Sağlık Bakanlığı, Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanı
Prof. Dr. Mustafa ÇELİK, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Sencar TEPE, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
09:45 - 09:55 Tartışmalar
Konferans - 1  
09:55 - 10:10 Dr. Alparslan TEKİNER, Rejeneratif Tıpta Mezoterapi, Dolgu, Botox ve PRP Uygulamaları
10:10 - 10:30 Kahve Arası
5. Oturum Aile Hekimliğinde Kronik Hastalıklara Yaklaşım-I
Oturum Başkanı Uzm. Dr. Esen Alev KOÇAK, Çankaya Karapınar ASM
10:30 - 10:45 Kronik Hastalıklara İstatistiki Yaklaşım
Uzm. Dr. Tuğba ÖZDEMİRKAN, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
10:45 - 11:00 Kronik Hastalıklara İstatistiki Yaklaşım
Uzm. Dr. Zeynep Belma ŞENLİK, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
11:00 - 11:25 Metabolik Risk Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Duygu AYHAN BAŞER, Hacettepe Üniversitesi
11:25 - 11:50 Kardiyovasküler Risk Değerlendirilmesi
Uzm. Dr. Oğuz Abdullah UYAROĞLU, Hacettepe Üniversitesi
11:50 - 12:00 Tartışmalar
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
6. Oturum Aile Hekimliğinde Kronik Hastalıklara Yaklaşım-II
Oturum Başkanı Dr. Süha ÖZKAN, Çamlıca ASM
13:00 - 13:25 Hipertansiyona Yaklaşım
Doç. Dr. İhsan ATEŞ, Ankara Şehir Hastanesi
13:25 - 13:50 Böbrek Hastalıklarına Yaklaşım
Uzm. Dr. Osman İNAN, Ankara Şehir Hastanesi
13:50 - 14:15 Tiroid Hastalıklarına Yaklaşım
Doç. Dr. Tarık Eren YILMAZ, Ankara Şehir Hastanesi
14:15 - 14:25 Tartışmalar
Konferans - 2 Astımın Küçüğü Büyüğü
Moderatör Uzm. Dr. Mehmet KESKİN, Elmadağ 3 Nolu ASM
14:25 - 15:00 Uzm. Dr. Hale ATEŞ, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Zeynep Şengül EMEKSİZ, Ankara Şehir Hastanesi
15:00 - 15:10 Tartışmalar
Konferans - 3 Aile Hekimliğinde Dermatolojik Hastalıklara Yaklaşım
Moderatör Dr. Zeliha ATEŞ, Sincan 11 Nolu ASM
15:10 - 16:40 Prof. Dr. Ülker GÜL, SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM
16:40 - 17:00 Kahve Arası
7. Oturum Aile Hekimliğinde Psikiyatrik Hastalıklara Yaklaşım
Oturum Başkanı Uzm. Dr. Erkan ALTUNKAN, Yenimahalle Batıkent 1 Nolu ASM
17:00 - 17:20 Anksiyete
Doç. Dr. Rabia Nazik EKİNCİ, Ankara Şehir Hastanesi
17:20 - 17:40 Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozuklukları
Doç. Dr. İzzet FİDANCI, Hacettepe Üniversitesi
17:40 - 17:50 Tartışmalar
Panel - 4 Aile Hekimliğinde Şiddet Ve Davalarla Aile Hekimliği
Moderatör Ankahed Hukuk Komisyonu
17:50 - 18:30 Dr. Türkü Yağmur NEHİR, ANKAHED Hukuk Komisyonu Başkanı 
Av. Bilgehan UTKU, Mil Hukuk & Danışmanlık
Av. Emre ASAN, Mil Hukuk & Danışmanlık
Av. Senanur GÜLER, Taşkent Hukuk & Danışmanlık
Av. Hilal ARI, Meter Hukuk & Danışmanlık