Bildiri Yükle

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri e-mail yolu ile TÜRKÇE olarak ankahed@ftskongre.org adresine gönderilmelidir. Mail yolu ile gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Bildiri sahipleri bildirilerini mail olarak gönderirken sunum biçimini sözel ya da poster olarak belirtmelidir.

 

Kongrede sunulan bildiriler, elektronik bildiri özet kitabı olarak webde yayınlanacaktır.

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 26 Ağustos 2022

Bildiri Kabul – Red Tarihi: 31 Ağustos 2022

 

YAZIM KURALLARI

  • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  • Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
  • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
  • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

Poster Bildiri Platformu

Poster olarak kabul edilen bildiriler, basılı formatta salon girişlerinde asılacak ve kongre boyunca yayınlanacaktır. Katılımcılar diledikleri bildirileri kongre süresince inceleyebilir, bildiri sahibine soru sorabilirler.

 

ÖRNEK BİLDİRİ ÖZETİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!